ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε Δήμο και ΟΤΑ που βοηθάει στην οργάνωση των διαδικασιών του με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη.