Μία εφαρμογή για κάθε ανάγκη

Ποιος θέλει να κατεβάζει δεκάδες εφαρμογές όταν μια εφαρμογή λύνει όλα του τα προβλήματα;

Επιτέλους.

Μια εφαρμογή πόλης που αγαπούν οι χρήστες.

Τα Εργαλεία

Μια εργαλειοθήκη με απίστευτη ποικιλία και δυνατότητες
cline
culture
protect
volunpeer
survey
business
justPark
services

The Back End

Το πιο ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Αναπτυγμένο εξ’ ολοκλήρου in house

Με επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα, με στόχο την υψηλή αντοχή στο χρόνο

Υποστηριζόμενο από S3 Object Storage και CDN

Άμεση απόκριση και χαμηλό Latency για απρόσκοπτη λειτουργία

Granular Permission Control

Υψηλή παραμετροποίηση ρόλων χρηστών, αδειών χρήσης και logging.

Ανοιχτό API

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα ή επικοινωνία με υλοποιήσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στο SCMS.

Quality Score ΤΜ

Όταν ο βαθμός ικανοποίησης αποκτά νοημοσύνη.

Ένα μοναδικό Rating System που σφυγμομετρά συνεχώς την ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του δήμου και σας ενημερώνει για τα αδύνατα σημεία.

BLUETOOTH BEACONS

NFC icon

NFC TAGS

The Internet Of Things

Αξιοποιώντας τις καθημερινές τεχνολογίες γύρω μας

Demo App

Δοκιμάστε μια πλήρως λειτουργική υλοποίηση στο κινητό σας και δείτε πως μπορεί ο δήμος σας να μπει στον κόσμο του SCMS
app screenshot 2 app screenshot 1 app screenshot 3